บริการห้องพัก

บริการห้องพัก

ค่าเช่าห้องสัญญา 1-2 เดือน ราคา 8,500 บาท+ประกัน 8,500 บาท+ ประกันคีย์การ์ด 300 = 17,300.-

ค่าเช่าห้องสัญญา 3-5 เดือน ราคา 6,500 บาท+ประกัน 13,000 บาท+ ประกันคีย์การ์ด 300 = 19,800.-

ค่าเช่าห้องสัญญา 6 เดือนขึ้นไป

– ห้อง 22 ตารางเมตร ราคา 4,200 บาท+ประกัน 8,400+คีย์การ์ด 300 = 12,900.- (ราคารวมเครื่องใช้ไฟฟ้า ทีวี ตู้เย็น ไมโครเวฟ)

– ห้อง 28 ตารางเมตร ราคา 4,500 บาท+ประกัน 9,000+คีย์การ์ด 300 = 13,800.- (ราคารวมไม่เครื่องใช้ไฟฟ้า)

– ห้อง 28 ตารางเมตร ราคา 5,000 บาท+ประกัน 10,000+คีย์การ์ด 300 = 15,300.- (ราคารวมเครื่องใช้ไฟฟ้า ทีวี ตู้เย็น ไมโครเวฟ)