สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียง

ท่าน้ำบางโพ, โรงพยาบาลบางโพ, ห้างโลตัส(บางซื่อ),
รร.ประชาราษฎร์พิทยา ห่างจากที่พัก 300 เมตร
รพ.บางโพ ห่างจากที่พัก 310 เมตร
แยกเตาปูน ห่างจากที่พัก 510 เมตร
รร.กุลวรรณศึกษา ห่างจากที่พัก 620 เมตร
วัดบางโพ ห่างจากที่พัก 730 เมตร
วัดอนัมนิกายาราม ห่างจากที่พัก 850 เมตร
โลตัส บางซื่อ ห่างจากที่พัก 950 เมตร
วัดฉัตรแก้วจงกลณี ห่างจากที่พัก 1430 เมตร
รถไฟใต้ดิน บางซื่อ ห่างจากที่พัก 1480 เมตร
โรงเรียน วิมุตยารามพิทยาการ ห่างจากที่พัก 1500 เมตร
โรงเรียน ประมุขวิทยา ห่างจากที่พัก 1520 เมตร
สถานีรถไฟ บางซื่อ ห่างจากที่พัก 1540 เมตร
พระรามหก เทคโนโลยี ห่างจากที่พัก 1610 เมตร
รพ.ยันฮี ห่างจากที่พัก 1810 เมตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ห่างจากที่พัก 1820 เมตร
โรงเรียน บางอ้อศึกษา ห่างจากที่พัก 2240 เมตร